• +90 532 068 61 80
Doç.-Dr.-Hasan-Altun

Obezite ve Metabolizma Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Altun

Prof. Dr. Hasan Altun Hacettepe üniversitesi tıp fakültesinden mezuniyetini aldıktan sonra gene aynı üniversitede genel cerrahi anabilim dalında mesleki uzmanlık eğitimini tamamlamıştır.

Prof. Dr. Hasan Altun’un Tecrübeleri

Deneyimlerine devlet hastanelerinde uzman doktor olarak başlayan Dr. Hasan Altun Fransa’da ileri laparoskopi eğitimi sonrası İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde eğitim ve idari sorumlusu olarak görev yapmıştır. Genel Cerrahi uzmanlığını obezite ve metabolizma cerrahisi, İleri laparoskopik cerrahi, robotik cerrahi ve gastrointestinal cerrahi konusunda geliştirmiştir. On senenin üzerinde ve 2000’in üzerinde obezite ameliyat tecrübesi vardır.

Eğitim Aldığım Okullar ve Çalıştığım Kurumlar

 • 1972 yılında Almanya’ da doğdum, ilk, orta ve lise öğrenimini Zonguldak Kozlu’ da tamamladım.
 • Tıp Fakültesi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (1989-1996)
 • Genel Cerrahi Eğitimi:Hacettepe Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı (1996-2002)
 • SSK Polatlı Hastanesi (Genel Cerrahi Uzmanı 2002-2003)
 • Ankara Etlik İhtisas Hastanesi (Genel Cerrahi Uzmanı 2003-2008)
 • İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Genel Cerrahi Uzmanı 2008-20010)
 • İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şef Yardımcısı 2010-2011)
 • İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi (İdari ve Eğitim Sorumlusu 2011-2013)
 • İstanbul Liv Hospital – Obezite ve Metabolizma Cerrahisi (2013- )

Üye Olduğum Dernekler

 • American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS)
 • European Association for Endoscopic Surgery
 • European Assocation for Transluminal Surgery
 • International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders
 • Türkiye Cerrahi Derneği
 • Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği
 • Türk Obezite Cerrahisi Derneği

Mezuniyet Sonrası Katıldığım Cerrahi Eğitimler

 • Advance course in laparoscopic digestive surgery.  IRCAD, Strazburg-FRANSA – 30 Mart-1 Nisan 2006.
 • Advance course in laparoscopic digestive surgery.  IRCAD, Strazburg-FRANSA – 1-3 Mart 2007.
 • American College of Surgeons Turkey Chapter Meeting. İSTANBUL – 2-3 Haziran  2007
 • Tyco Healthcare Training Program covering Basics of Electro Surgery knowledge. İSTANBUL  – 03 Eylül  2007
 • Covidien Obesity Master Class. Lencavour-Fransa – 5-8 Aralık 2012
 • Weill-Cornell University, Obesity and Metabolic Surgery.  New York-ABD – Mart  2014

Yurtdışı Dergilerinde Yayınlanan Makalelerim

 • Validation of MPI and PIA II in two different groups of patients with secondary peritonitis. Hepatogastroenterology 48: 147-151 (2001).
 • The abdominal cocoon: a case report. Digestive Surgery 19: 422-424 (2002).
 • Hyperfunctioning parathyroid cysts: a case report. Acta Chirurgica Belgica 104: 204-206 (2004).
 • Giant liver hemangioma: therapy by enucleation or liver resection. World Journal of Surgery 29: 890-893 (2005).
 • A case of acute pancreatitis in a patient with systemic lupus erythematosus. Acta Chirurgica Belgica 105: 319-321 (2005).
 • Early start of CAPD with seldinger technique. Peritoneal Dialysis International, 25: 556-559 (2005).
 • Laparoscopic cholecystectomy for renal transplants. Transplantation Proceeding, 37: 2127-2128 (2005).
 • Comparison between direct trocars and Veress needle insertion in laparoscopic chloecystectomy. Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques. 17: 237-238 (2007).
 • Ileoileal instussusception due to inverted Meckel’s diverticulum. Acta Chir Belg, 109: 516-518 (2009).
 • Direct trocar insertion technique for initial Access in morbid obesity surgery: technique and results. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 20: 228-230 (2010).
 • Prolonged venous bleeding due to traditional treatment with leech bite: a case report. J Med Case Reports 5: 172 (2011).
 • Therapy of solitary cecal diverticulitis in a young patient with laparoscopic right hemicolectomy. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech (2011).
 • Intestinal intussusception as a complication of thyphoid fever. Acta Chir Belg (2011).

Yurtiçinde Yayınlanan Kitap Bölümlerim

 • Diferansiye tiroid kanserleri. Temel Cerrahi 2.baskı. Editör: İskender Sayek 2005
 • Diyafram travmaları. Travma 1. baskı, Editör: Rıza Doğan 2005
 • Diferansiye tiroid kanserleri. Temel Cerrahi 3. baskı. Editör: İskender Sayek 2012

Yurtiçi Dergilerde Yayınlanan Makalelerim

 • Enterokütan fistüllerin iyileşmesini etkileyen faktörler. Turkish Journal of Gastroenterology 2000; 11: 222-226.
 • Karaciğer apselerinde değişen tedavi yöntemleri. Ankara Cerrahi Dergisi,
 • Nadir görülen bir hastalık: Pseudomiksoma peritonei. Ulusal Cerrahi Dergisi, 21: 44-46 (2005).
 • SB Ankara Etlik İhtisas Hastanesi’nde 1998-2004 yılları arasında yapılan 914 laparoskopik kolesistektomi olgusunun retrospektif olarak analizi. Türk Hepatopankreatobilier Dergisi 1:78-82 (2005).
 • Mastektomiden sonra görülen geç dönem lokal nüksler: bir olgu sunumu. Ulusal Cerrahi Dergisi 21: 197-198 (2005).
 • Safra kesesi polipoid lezyonlarında deneyimimiz. Ulusal Cerrahi Dergisi 21: 127-129 (2005).
 • Short-stay thyroid surgery. Gazi Medical Journal 17; 95-97 (2006).
 • Periton dializinin nadir bir komplikasyonu: mesane delinmesi. Türk Nefroloji Dializ ve Transplantasyon Dergisi 15: 63-64 (2006).
 • Situs İnversus Totalisli hastada laparoskopik kolesistektomi: olgu sunumu. Türk Hepatopankreatobilier Dergisi 2: 38-40 (2006).
 • Laparoscopic Nissen funduplikasyonunda ilk tecrübelerimiz. Ulusal Cerrahi Dergisi 2006; 22: 13-16.
 • Gastrik volvulusta geç bulgu veren travma sonrası gelişmiş diyafragma hernisi: Olgu sunumu. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi. Kabul
 • Banli O, Altun H, Karakoyun R, Özdoğan H, Kahveci K, Çakmak B. Obezite tedavisinde laparoskopik gastrik bant yerleştirilmesi sonuçları: ilk 100 olgu. Ulusal Cerrahi Dergisi 2009; 25: 11-14.

Yurtdışı Kongrelerindeki Bildiri ve Posterlerim

 • Bile duct injuries during laparoscopic cholecystectomy. Eurosurgery 2000. 20-24 Temmuz, İstanbul, TURKEY, 2000.
 • Increasing tendency towards mesh-based herniorrhaphies over the last 10 years: analysis of 794 groin hernia repairs. Eurosurgery 2000. 20-24 Temmuz, İstanbul, TURKEY, 2000.
 • Laparoscopic cholecystectomy for renal transplant patients. 13th International Congressof the European Association for Endoscopic Surgery. 1-4 Haziran, Venedik/İTALYA, 2005.
 • Early starting of peritoneal dialysis with seldinger technique in CAPD patients. 7th European Peritoneal Dialysis Meeting. 15-18 Ekim Prag, ÇEK CUMHURİYETİ, 2005.
 • A retrospective study; Drop out reasons of CAPD patients in our center. 7th European Peritoneal Dialysis Meeting. 15-18 Ekim Prag, ÇEK CUMHURİYETİ, 2005.
 • Unusual complication of peritoneal dialysis: Bladder perforation. The 1st North American Chapter Meeting of the International Society for Peritoneal Dialysis (ISPD), 29 Nisan-1 Mayıs, Chigago, ABD, 2005.
 • Comparison between direct trocar and veress needle insertion in laparoscopic cholecystectomy. 10th World Congress of Endoscopic Surgery. 13-16 Ekim, Berlin, ALMANYA, 2006.
 • Laparoscopic cholecystectomy in patients with previous uper abdominal surgery. 10th World Congress of Endoscopic Surgery. 13-16 Ekim, Berlin, ALMANYA, 2006.
 • Quality of life improvement and weight loss in early period after laparoscopic Nissen fundoplication in gastroesophageal reflux disease. 15th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES) 4-7 Haziran, Atina, YUNANİSTAN, 2007
 • Safety and efficacy of laparoscopic gastric banding in learning period. 15th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES) 4-7 Haziran, Atina, YUNANİSTAN, 2007
 • Comparison of drop out reasons for diabetic and nondiabetic CAPD patients. 8th European Peritoneal Dialysis Meeting, 7-10 Haziran 2007, Helsinki, FİNLANDİYA
 • Incidence, causative microorganisms and outcomes of peritonitis for diabetic and nondiabetic CAPD patients. 8th European Peritoneal Dialysis Meeting, 7-10 Haziran 2007, Helsinki, FİNLANDİYA
 • Laparoscopic gastric banding: Initial results of 100 consecutive patients at a single surgery department. 17th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), 17-20 Haziran 2009, Prag, ÇEK CUMHURİYETİ
 • Weight loss and quality of life in reflux patients that have undergone laparoscopic Nissen fundoplication in a single surgery center. 17th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), 17-20 Haziran 2009, Prag, ÇEK CUMHURİYETİ
 • The effect of narrowed segment length on the degree of early postoperative dysphagia in laparoscopic Nissen fundoplication. 19th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), 15-18 Haziran 2011, Torino, İTALYA

Yurtiçi Kongrelerindeki Bildiri ve Posterlerim

 • S.B. Ankara Etlik İhtisas Hastanesi’nde 1998-2004 yılları arasında yapılan 914 laparoskopik kolesistektomi olgusunun retrospektif analizi. 7. Ulusal HPB Cerrahi Kongresi, 5-8 Mayıs, ADANA 2005.
 • Meme karsinomlarında geç dönem lokal nüksler. VIII. Ulusal meme hastalıkları kongresi. 21-24 Eylül, İSTANBUL, 2005.
 • İnguinal herni onarımında ağ örme tekniği ile Lichtenstein onarım tekniğinin karşılaştırılması. Ulusal Fıtık Kongresi. 18-21 Mayıs NEVŞEHİR, 2005.
 • S.B. Ankara Meslek Hastalıkları Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde Laparoskopik İnguinal Herni Onarımı: İlk olgularımız. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006. 24-28 Mayıs, Sungate Portroyal Otel-Antalya, 2006.
 • Dual böbrek transplantasyonu yapılan hastanın 4.5 yıllık takip sonucu. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006. 24-28 Mayıs, Sungate Portroyal Otel-Antalya, 2006.
 • Tiroid cerrahisi sonrası hastaların erken dönem yoğun bakımda takibinin önemi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006. 24-28 Mayıs, Sungate Portroyal Otel-Antalya, 2006.
 • İleumda tifoya bağlı invajinasyon: vaka sunumu. XI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 26-30 Ağustos 2007, İber Otel, BODRUM.
 • Sigmoid kolonda malign mezenkimal tümör. XI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 26-30 Ağustos 2007, İber Otel, BODRUM.
 • Morbid obezite tedavisinde ayarlanabilir gastrik band uygulama sonuçlarımız (92 vakalık seri). 28-31 Mayıs 2008, Su Sesi Resort Otel, ANTALYA.
 • Laparoskopik Nissen fundoplikasyonu sonrası hastaların hayat kalitelerinin değerlendirilmesi. 28-31 Mayıs 2008, Su Sesi Resort Otel, ANTALYA.
 • Morbid obezite tedavisinde hasta seçimi. 28-31 Mayıs 2008, Su Sesi Resort Otel, ANTALYA.
 • Böbrek transplantasyonu yapılan hastalarda elektif ameliyatlar. 28-31 Mayıs 2008, Su Sesi Resort Otel, ANTALYA
 • 3 Yıllık laparoskopik Nissen fundoplikasyonu deneyimimiz (210 Vaka). 28-31 Mayıs 2008, Su Sesi Resort Otel, ANTALYA
 • Laparoscopic Nissen fundoplikasyon ameliyatı geçiren hastalarda ameliyat sonrası görülen kilo kaybı. 1. Minimal invaziv cerrahi kongresi. 30 Nisan-3 Mayıs, Girne, KIBRIS, 2009.
 • Ayarlanabilir mide bandı sonrası band kayması nedeniyle tekrar operasyon. 1. Minimal invaziv cerrahi kongresi. 30 Nisan-3 Mayıs, Girne, KIBRIS, 2009.

Katıldığım Uluslararası Kongreler

 • Eurosurgery 2000, 20-24 Haziran 2000, Istanbul, TURKEY, 2000.
 • 1st Joint Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis and The European Dialysis Meeting, 28-31 Ağustos, Amsterdam-HOLLANDA, 2004.
 • 13th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery,1-4 Haziran Venice Lido, ITALY, 2005.
 • 10th World Congress of Endoscopic Surgery, 13-16 Eylül, Berlin, ALMANYA, 2006.
 • 15th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES) 4-7 Haziran, Atina, YUNANİSTAN, 2007
 • 16th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery. 13-16 Ekim, Stokholm, İSVEÇ, 2008
 • 17th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery. 17-20 Haziran, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2009
 • 18th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery. 16-19 Haziran, Cenevre, İsviçre, 2010

Katıldığım Ulusal Kongreler

 • IV. Ulusal HPB Cerrahi Kongresi, 5-8 Haziran, Antalya, 1999.
 • I. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, 05-06 Ocak, Ankara, 2002.
 • Ulusal Cerrahi Kongresi, 15-19 Mayıs, Merit Limra Hotel, Kemer/ANTALYA, 2002.
 • Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs, Pine Beach City, Belek/ANTALYA, 2004.
 • Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs, Sungate Port Royal Otel, ANTALYA, 2006.
 • Bölgesel Cerrahi Kongresi 2007, 20-22 Nisan, Dedeman, KONYA, 2007.
 • Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 28-31 Mayıs, Su Sesi Resort Otel, 2008.
 • 1. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi, 30 Nisan – 3 Mayıs, Mercure Otel, Girne, KKTC, 2009.
 • 2. Ulusal Morbid Obezite Cerrahisi ve Metabolik Bozukluklar Kongresi, Kervansaray Hotel, Antalya, 2009.
 • Ulusal Cerrahi Kongresi 2010, 26-29 Mayıs 2010, Sheraton Kongre Merkezi, Ankara, 2010.
 • 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 27-30 Nisan, İstanbul Kongre Merkezi, İstanbul, 2011
 • XIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Gloria Kongre Merkezi, Antalya, 2011.

Katıldığım Ulusal Toplantılar

 • Cerrahi Alan Enfeksiyonları ve Yeni Yaklaşımlar, 21 Nisan, İstanbul, 2006.
 • Kolorektal Cerrahiye Güncel Bakış, 13-14 Eylül, AÜTF/Ankara, 2005.
 • Nütrisyon desteğinde Güncel Durum Sempozyumu. 22-24 Şubat, GATA, Ankara, 2008.
 • Amerikan Cerrahlar Koleji Türkiye Bölümü Toplantısı. 2-3 Haziran, Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi/İSTANBUL, 2007.
 • Cerrahi Alan Enfeksiyonları ve Yeni Yaklaşımlar, 29 Şubat, İstanbul, 2008.
 • Laparoskopik ve Robotik Yöntemlerle Metabolizma ve Obezite Cerrahisi, 22 Ocak, Maslak Acıbadem Hastanesi, İstanbul, 2011.