• +90 532 068 61 80

SADI-S Ameliyatı

Tek anastomozlu duodenoileal bypass + Sleeve gastrektomi ameliyatıdır.Biliopankreatik diversiyon (Scopinaro ameliyatı) ameliyatının veya duodenal switch ameliyatının basitleştirilmiş şeklidir. Sleeve gastrektomi (tüp mide) ile beraber oniki parmak barsağı kesilerek ayrılır. Mideden çıkan oniki parmak barsağı kısmına ince barsağın ileum (2.kısım) kısmı anostomoz (birleştirme) yapılır.Daha çok metabolik hastalığı olanlar (şeker hastalığı, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği vs) ve sleeve gastrektomi sonrası yeterli kilo veremeyenlere uygulanır.

SADI-S Ameliyatı Nedir?

Etkili ve güvenli bir obezite ameliyatı olan SADI-S ameliyatı Bilopankreatik Diversiyon –  Duodenal Switch ameliyatlarından daha basit bir ameliyattır. Pilor kasına korunarak ve ince barsak daha uzun bırakılarak tek noktadan barsak bağlantısı yapıldığından ameliyat daha kolay olmaktadır. Bu ameliyatta da emilim ve mide hacmi kısıtlanmakta ancak Bilopankreatik Diversiyon –  Duodenal Switch ameliyatlarına göre daha az kısıtlandığı için hastada meydana gelebilecek protein vitamin-mineral eksikliği ihtimalide azaltılmaktadır.

SADI-S Ameliyatının Duodenal Switchden Farkı

Duodenal switch DS ameliyatında ince bağırsağın büyük bir bölümü bypass yapılmakta ancak SADI-S ameliyatında ince bağırsak daha uzun bırakılmakta yani bypass yapılan kısım daha kısa olmaktadır. Duodenal switch ameliyatında fazla miktarda emilim kısıtlaması yapıldığından hastada protein, vitamin ve minaral eksiliği görülebilmektedir. SADI-S ameliyatında ise emilim kısıtlaması daha az yapıldığı için protein, vitamin ve minaral eksiliği daha az görülmektedir. SADI-S ameliyatında da emilim kısıtlaması ve mide hacminde küçültme yapıldığı için sonuç olarak istenilen kalıcı kilo kaybı elde edilmektedir. SADI-S ameliyatının yapılmasıyla obezite hastalarında görülen Metabolik Sendrom sonucu olan diyabet, tansiyon, kolesterol gibi rahatsızlıklar da tedavi edilmiş olmaktadır.

SADI-S Ameliyatı Sonrasında Beslenme

SADI-S ameliyatı sonrasında beslenme çok önemlidir özellikle şeker, kolesterol rahatsızlıklarının tedavisi için bu ameliyatı yaptıranların vitamin mineral desteği almaları ve diyetisyenin önerilerine dikkatle uymaları durumunda herhangi bir sorun yaşamadan çok daha rahat bir yaşam sürebilirler. SADI-S ameliyatında Pilor kasına müdahale edilmediğinden ve mide hacmi çok küçültülmediğinden için hastanın  yemek yemesi sıkıntıya sebep olmamakta ancak kaloriye dikkat edilmesi durumunda daha hızlı kilo verilmektedir.

SADI-S Ameliyatının Avantajları

SADI-S ameliyatında pilor kası muhafaza edildiğinden mideye safra girişi kontrolü düzgün olmakta böylelikle dumping sendrom yani bulantı, kusma, tansiyon düşüklüğü yada bayılma yaşanmamaktadır. Emilim kısıtlamasının çok fazla yapılmamasından dolayı Protein, vitamin, minaral eksikliği de nadiren görülmektedir.

SADI-S Ameliyatı Kimlere Yapılır

Morbid obezite ve süper obeztesi olan kişiler için uygun bir ameliyat şeklidir. Şeker hastalığı olan obezite hastalarında tedavi amaçlıda yapılabilen bir ameliyattır. Daha önceden tüp mide ameliyatı olan kişilerin bu ameliyatı yaptırmaları yani pilor kasının alınmadan ince bağırsağın yarısını bypass ettirmeleri de mümkündür.

SADİ-S AMELİYATININ (LOOP Duodenal Switch) AVANTAJLARI:

  1. Midenin dış kısmı çıkartılır ve içeride bırakılmaz.
  2. Mide tüpleştirlerek kısmen küçültülür. Midenin uzunlamasına yapısı korunur.
  3. Mideyi sinirsel olarak uyaran “VAGUS SİNİRLERİ” tamamen korunur. 
  4. Mide çıkışını kontrol eden “PİLOR KASI” tüm işlevleri ile korunur. 
  5. Aşağıdan getirilen ince bağırsak, mideye değil, Pilor kasından sonraki başka bir ince bağırsak bölümüne bağlanır.
  6. Yapılan bağlantının her iki tarafı da safra ile temasa göre farklılaşmış ince bağırsak olduğundan,“ANASTOMOZ ÜLSERİ” HİÇ GÖRÜLMEZ. 
  7. Mide hacmi çok geniş bırakılır. Yemek porsiyonları hiçbir obezite cerrahisi ameliyatı ile kıyaslanmayacak kadar fazla ve tatminkar olur.
  8. Geride kapalı yada kör mide bırakılmadığı için, bütün Duodenal Switch ameliyatları gibi, SADİ-S ameliyatı sonrasında mide, endoskopik olarak rahatlıkla değerlendirilir.
  9. Duodenal Switch ameliyatları, en etkili ve etkisi en kalıcı obezite cerrahisi yöntemleridir.
  10. Özellikle morbid obezite ve süper obezite ile birlikte olan Şeker Hastalığının tedavisinde ve bu kontrolün kalıcılığında, Duodenal Switch ameliyatları, Mini Gastrik Bypass ve R-Y Gastrik Bypass ameliyatından bariz olarak üstündür.

SADİ-S (LOOP DUODENAL SWİTCH) AMELİYATININ ÜSTÜNLÜKLERİ:

Öncelikle SADİ-S Ameliyatının,  Mini Gastrik Bypass ve R-Y Gastrik Bypass ameliyatından en önemli farkı,  SADİ-S  ameliyatında geride kör mide bırakılmamasıdır. Hem Mini Gastrik Bypass ve hem R-Y Gastrik Bypass ameliyatında, mide eşit olmayan iki parçaya bölünür. Yemek borusunun komşuluğunda çok küçük bir mide aktif olarak kullanımda bırakılır ve bu küçük mideye aşağıdan çekilen ince bağırsak bağlantısı yapılır. Bu nedenle, midenin asıl büyük kısmı, tamamen kapalı olarak içeride atıl halde bırakılır. Hem Mini Gastrik Bypass ve hem R-Y Gastrik Bypass ameliyatında, içeride işlevsiz olarak bırakılan bu mide bölümüne, ileride oluşabilecek hiçbir sorun için, endoskopi yoluyla bakmak olanağı olmaz. Çünkü yemek borusunun bu kalan mideyle bağlantısı kesilmiş olmaktadır. Oysa içeride kalan bu midede strese bağlı gastrit olabilir, ülserler çıkabilir hatta kanser olabilir. Hem Mini Gastrik Bypass ve hem R-Y Gastrik Bypass ameliyatında bu durumlardan her hangi biri için bile erken tanı yada endoskopik tedavi olanağı tamamen ortadan kaldırılır.